America, Candy Crush Saga, kag Klase run

Kamusta kamo, mga miga kag migo? Patapos run ang Mayo kag grabe gihapon ka gin-ut rugya sa Manila. Basi sa sunod nga mga bulan pa ruman takun makapa-baybay. May binayle kadyang semana sa baryo sa Antique. May Santacruzan pa sa inyo? Pagkatapos ka IYAS National Writers Workshop sa Univ. of St. La Salle sa Bacolod…