Pagdara kang Libro sa Baryo, Pagbasa para sa Pag-ugwad kag Pagbag-o

Nag-imaw ako sa siyam (9) ka mga Lin-ay kang Antique katong hapon kang Pebrero 11, 2012 sa pagtuman kang programa kang gintukod nanda nga Lin-ay kang Antique (LKA), Inc. nga “Libro Para sa mga Antiqueno.” Natabo dya sa Panlagangan Elem. School sa Brgy. Panlagangan sa Sibalom, Antique. Sangka gamay dya nga eskwelahan sa turukladun nga…