Sangka Pahina Halin sa Nobela nga ‘Kamatayun sa Isla Boracay’

Note sa Creative Process: Ginbalikan ko ang ginatapos nga pangarwa nga nobela kag naliwan dya halin sa umpisa. May lain kag bag-o nga tunog nga nagtupa sa akun pamatin-an. Lirikal gihapon, daw sa nagakanta, nga may pagka-kontemporaryo. Nabatian ko ang pag-blah-blah-blah kag 'whatever' kang manug-istorya, ang utuy-utuy nga kadlaw sa pagtinarsa, kag ang pagpanghikay nga…