“‘Pag-ibig?’ Parang Puno” Kuwento ni Jubelea Cheska Rey Copias

"Pag-ibig? Para kang umakyat sa puno ng mangga. Susubukan mong mamitas ng matamis at hinog na bunga. Kailangan mong mamili ng matibay na aapakan, kasi baka magkamali kang pumatong sa marupok na sanga. S’werte na kung may nakaabang na sasalo kapag nahulog ka. Kung ikaw, aakyat ka pa kaya?"