Binagyo sa Bicol, ang Magayon kag Maogmang Lugar

"Ang akun paghipus sangka pag-ampo sa kun ano man ang mahimo matabo. Sangka paghanda kang kaugalingon. Amo nga nagpalaba gid ako kag nagpa-plantsa sa hotel kang pantalon kag t-shirt para isuksok sa dyang byahe pabalik sa Manila. Dignidad sa panahon kang bagyo kag rotational brown-out."

Stranded by Storm in Bicol, Here’s Mayon Volcano

Here's Mayon Volcano on my 2nd time at the Cagsawa Ruins Park, where one typically goes to be acquainted with this beauty and terror. And for the first time beyond Cagsawa, from what may be considered as vantage points, via my 2-year-old iPhone4S: From the balcony of my Calachuchi Room at Balay de la Rama,…