Narito na ang “May Tiktik sa Bubong, May Sigbin sa Silong”: Saludo sa Salubong

"..isang modelo ang antolohiya sa kung paano - dapat, sa aking paniniwala - gumawa ng isang antolohiya: historikal. Kaya rin, napapanahon. At napapakita nito ang pagiging timeless at unibersal. Ito ang isa sa mga nagawa ni Derain. Bulas nga sa blurb ni Gilda Cordero Fernando: "Fantastic research!"