Seminar sa Mother Tongue sa K-12!

Madinalag-on kag mabinungahon ang pagdagyaw kang Balay Sugidanun sa Pambansang Seminar-Workshop sa Mother Tongue sa K-12 nga programa kang DepED nga gintukod kang Programa sa Intelektwalisadong Filipino at Pagsasalin (PIFPag) kang Dept. ng Filipino ng De La Salle University-Manila kang Abril 25, 2012 sa Westown Hotel, Iloilo City. Si Prof. Juan Gepullano kang Art Division…