Pagbalik ka Mga Benny

"Angay ka mga seagull, ang mga negosyante mahulat liwan sa sunod nga summer, sa pagbalik ka mga benny."