‘Sa Gihapon, Palangga, ang Uran’

Naman-an n'yo run nga kaimaw ako sa Team La Salle sa Bayani Challenge 2013 kang Gawad Kalinga. Ginhiwat dya sa Kahiusahan Uswag GK Village sa Brgy. Osmena sa Compostela, Compostela Valley Province sa Davao del Norte halin kang Marso 22 hasta 27, antes mag-Semana Santa. Paghimo ka balay ang pinakatuyo sa dyang boluntaryo nga obra.…