Skip to content

Posts tagged ‘BINALAYBAY’

21
Dec

Indi Natun Kinahanglan Kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga ni Genevieve L. Asenjo (Zine 2017) Libre Ma-Download

MALIPAYON NGA PASKWA! SALAMAT GID SA INYONG SUPORTA! RUGYA ANG REGALO KANINYO NI PANGGA GEN KAG KANG BALAY SUGIDANUN:

I-KLIK ANG FILE PARA MA-DOWNLOAD ANG PDF:
ASENJOgenevieve_IndiNatunKinahanglanKangDuroNgatTinaga_Zine

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

PAMATI-I ANG PAGBASA SA LUBAD SA FILIPINO [Pwedeng mapakinggan ang pagbasa ng salin sa Filipino):

Nahimo dyang una nga zine bilang pakigbuylog sa ZineZone3: Iloilo ZineFest kang Agosto.

Advertisements
27
Aug

“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila

Mga Tion Pareho Sini
ni Jonathan Davila

May mga ti-on nga pareho sini,
nagadapya ako didto sa baybay,
sa mga ginsulat mo sa balas,
sa ginhurma naton nga mga palasyo.

May mga ti-on gid nga pareho sini,
talimbabatang ang dughan, nagalupad
pauli kun hapon sa bato nga hulunan
kag nagakapung-aw sa tanan
nga tumalagsahun kag manami
nga natabo sa ila didto sa isla.

Pero mga dapya man lang ini sang tion,
kag indi sa tanan nga oras.
Sa dalayun may nagakaanad
sa katugnawon, sa pagpanglakaton,
pagbugsay nga gaisahanun.

Kag maskin madugay, nagaabot man gid gali
ang isa pa ka ti-on kag adlaw pareho sini,
nga ang binalaybay maskin pa hagarun
sang manaya-naya nga huyop sang hangin,
mabatas ko nga gapuson kag ipiyung ang kamingaw
sang sa bangonon kag pailigun nga may luha
ang pila ka nahut nga tinaga parte sa imo,
nga panasun man lang dayon sang mga balud
kun manultol na ang taob.