Ang Aswang Kag Si Paok

"Si Paok Maoy, wara ti ginakahadlukan kon lingin. Aber pa kon aswang. Testingan na gid kuno kon sa diin gid kutub ang kasupug kang ginabantog nga aswang."