Mga Tagdaug sa 2012 Padya Palanca, Sugilanon sa Hiligaynon

Si Alice Tan-Gonzales, nagabaton sang medalya halin kay Ada Javellana Loredo, kaimaw sanday Mrs. Sylvia Palanca Quirino kag Hermie Beltran. Litrato ni Ms. Rain Chua. ____________________________________________________________ Panginbulahan sa mga tagdaug sa 62nd Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa kategorya Sugilanon sa Hiligaynon: Una nga Padya: Alice Tan Gonzales (Lanton) Ika-Duha nga Padya: Jesus…