Skip to content

Posts from the ‘WRITINGS’ Category

12
Feb

Isang Mahabang Kasaysayan ng Pag-ibig [Sipi ng Bagong Nobela ni Genevieve L. Asenjo]

Cover Design: Victor Dennis T. Nierva

Cover Design: Victor Dennis T. Nierva


asenjogenevieve_isang-mahabang-kasaysayan-ng-pag-ibig_excerpt

I-KLIK ANG KASUNOD NA PDF PARA MABASA ANG SIPI. ALL RIGHTS RESERVED. PARA LAMANG SA INYONG READING PLEASURE AT SUPORTA.
AsenjoGenevieve_Isang-Mahabang-Kasaysayan-ng-Pag-ibig_SIPI

Advertisements
12
Dec

“Uli Run Kadyang Paskwa” ni Genevieve L. Asenjo

Parol sa plaza.

Parol sa plaza.


Uli Run Kadyang Paskwa
ni Genevieve L. Asenjo

Pangamuyo ko ang pag-uli mo kadyang Paskwa,
Gamal-am sanday Nanay kag Tatay, gabahul ang mga bata.
Ang kahidlaw namun indi mapaumpaw ka padara,
Kabay pa, mayad lawas, pasugtan ikaw sa obra.

Nagalinya run ang krismas tri sa karsada,
Nasab-it run ang mga parol sa bintana,
Daw parehas lang kauna, dumduman mo pa?
Gakaptanay kita alima samtang nagapanganta.

Kon nabata si Hesus agod matubos kita sa kasal-anan,
Kag ang Paskwa gugma sa Diyos paagi sa isara kag isara,
Pangga, tuguti nga ang gugma natun sa mga bata,
Ang magtubos kanimo sa pagpangamo sa abroad, sa lawud.

Ang Paskwa amo ang imo presensya,
Kainit kang butkon kag mga abaga,
Hay bisan ga-video chat, wara’t hakus, wara’t haruk,
Wara gihapon tamun kauyon ka emoji kag emoticon.

Ang Paskwa nagapadumdom mangabuhi ka simple,
Bisan wara it bag-o nga cellphone basta dungan magkaun,
Gaistoryahanay sa sulod ka balay, gabugnuhanay kang ingud,
Imaw sa pagsimba, lagaw sa plaza; bisan isut handa basta sadya.

%d bloggers like this: