Skip to content

Posts from the ‘EVENTS & COMMUNITY-ENGAGEMENTS’ Category

23
Aug

‘Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga’ Zine sa #ZineZoned3: Iloilo Zine Fest 2017

Sa Sabado run, Agosto 26, 2017, halin sa alas 9 sa aga hasta 9 sa gabii sa Robinsons Place, Iloilo!

Sa tigayon kang Hubon Manunulat & Kasingkasing Press.

P100.00 | Black & White | Available Onsite
P250.00 | Colored | Print by Demand

Dya ang una nga Zine kag ginhimo naton para mas mangin accessible ang sinulatan ni Pangga Gen sa kasarangan nga presyo nga P100.00. Kolaborasyon sa ilustrador nga si Isabel Tan. May size nga 1/2 kang regular bond paper kag black & white photocopy. 25 kopya lamang para sa dyang event. Ang inyo suporta magabulig kanamon sa pagpadayon printa para sa sunod kag duro pa nga aktibidades naton.

Rugya ang darwa ka pahina nga sample:

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

Kitakits!

Advertisements
26
Apr

Mga Binalaybay ni Mary Grace Sanguilos 

Si Mary Grace Sanquilos, Grade 11 sa Barasanan National High School, sa una nga workshop kang Balay Sugidanun katung Biernes Santo, Abril 7, 2017, sa Barasanan A, Dao, Antique.

Kamalig sa taramnan,
Huni kang kapispisan,
Mga karbaw sa barangtan,
Kanami sa panan-awan.

Ilig kang busay,
Daw nagapamaypay,
Dali run mga Inday,
Kag magpaindisanay.

Sa ilawod may turugban,
Sa takas may irimnan,
Diya nga pangabuhian,
Sa uma lang maagyan.